CONTOH SUMBANGAN MENGGUNAKAN MAYBANK:

1. Menggunakan Maybank2U

    a) Login ke laman web Maybank2U (http://www.maybank2u.com)

    b) Pilih Online Banking -> Funds Transfer -> 3rd Party Accounts 

        Masukkan maklumat berikut

                          >From Account : Akaun anda dipaparkan secara Default

                          To Favourite 3rd Party Account : Biarkan "Select Account"

                          To Open 3rd Party Account : Masukkan 101048566389

                          3rd Party Email Address : noorhakim@cyberjawa.com

                          Amount : ______ (Jumlah sumbangan ikhlas anda)

                          Effective Date : Biarkan sebagai Today

 

b) Tekan Next -> Masukkan Password Maybank2U anda dan tekan Next sekali lagi

c) Paparan skrin untuk confirm -> Account Holder Name sepatutnya sama seperti di bawah

                                                        -> Tekan Confirm

d) Paparan skrin menunjukkan Transaksi berjaya. "Capture" skrin ini untuk rujukan

        (tekan ALT & Print Screen serentak). Copy ke Email dan hantarkan kepada

        noorhakim@cyberjawa.com. Simpan satu untuk salinan anda.

 

 

2) Menggunakan Borang Simpanan MASUK Maybank.

   a) Masukkan maklumat seperti Berikut

                          NAMA : AHAD BIN BASAR

                          Jumlah : RM ______ (Jumlah sumbangan ikhlas anda)

                          Jenis : Wang Tunai @ Cek

                          Akaun : 101048566389

                          Keterangan Urusniaga : Tabung Noor Hakim

 

    b) Hantarkan salinan slip (dengan cetakan komputer)  kepada :

        E-mel : noorhakim@cyberjawa.com cc: Z_HAD@hotmail.com

        Atau  Faks    : 06-976 7034

 

 

Sumbangan Menggunakan BANK SIMPANAN NASIONAL:

 

 

 

 

[DEPAN] [SURAT] [SIJIL KELAHIRAN] [MAKLUMAT IBU & BAPA] [AKAUN] [SENARAI]

 

[BUKU TAMU]